virus, coronavirus, corona

Coronacrisis dwingt ook ggz tot e-health en digitalisering

Deel dit bericht:

Bron: Zorgvisie

E-health en digitalisering zijn niet voor iedereen in de ggz geschikt, maar Niels Mulder, psychiater bij Parnassia Groep en hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg, ziet dat de toepassing ervan tijdens de coronacrisis een nieuwe vlucht maakt.

Zo wordt er bijvoorbeeld binnen de crisiszorg ook gebruik gemaakt van beeldbellen. Een crisismelding komt binnen bij de huisarts en wordt dan doorgezet naar de crisiszorg. Waar in gewone tijden intensieve zorg thuis wordt geboden, gebeurt dat nu door meerdere keren op een dag met iemand te bellen. ‘Natuurlijk gebeurde dit al, maar zowel zorgprofessionals als patiënten kunnen er op dit moment niet meer onderuit. Onder professionals vindt massaal zelfscholing plaats en patiënten leren er aan wennen.’ Mulder verwacht dat als deze crisis voorbij is, deze digitale vormen van zorg verlenen niet weer op hun retour zullen gaan en zelfs kunnen gaan helpen bij het wegwerken van wachtlijsten.

Digitalisering

‘De acute zorg binnen de ggz wordt momenteel gedownsized tot wat echt nodig is. Daar waar mogelijk, ook in planbare zorg, worden digitale alternatieven ingezet’, aldus Mulder. Die digitale alternatieven, zoals bellen of Skype, pakt voor sommige mensen goed uit. ‘Die hebben soms zelfs frequenter contact met hun behandelaar. Maar met andere groepen is er minder contact.’ Mulder stelt dat de mensen die hulp het hardste nodig hebben, waarschijnlijk de mensen zijn die het meeste moeite hebben met de digitale hulpverlening. ‘Er zijn mensen die überhaupt geen smartphone of telefoonabonnement hebben en ook het werken met wachtwoorden en dergelijke kan voor sommige mensen lastig zijn.’ Het is volgens Mulder van belang om goed in kaart te brengen welke maatregelen getroffen moeten worden om ook deze mensen te blijven ondersteunen, nu fysiek contact lastiger wordt.

Consequenties voor de organisaties

Het is momenteel nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de coronamaatregelen al zichtbaar effect hebben op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarvoor is het volgens hem nog te pril. Voor zover hij weet, is er bijvoorbeeld nog geen stijging van het aantal crisisopnames, nu er minder behandeling plaatsvindt en dagbesteding en dagopvang grotendeels gesloten zijn. Het is volgens hem dan ook speculeren wat er nog komen gaat. Wel is het volgens hem duidelijk dat er minder behandelingen zijn en dat dit binnen de ggz kan gaan leiden tot omzetverlies. Paul de Schipper, bestuurder van Emergis in Zeeland pleitte eerder voor nationaal zorgpact tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners in de ggz.

Kwetsbare groepen

Mulder maakt zich zorgen over met name twee extra kwetsbare groepen: mensen in de ouderenpsychiatrie en dak- en thuislozen. Voor de eerste groep is het erg lastig om geen (fysiek) contact te hebben met naasten of hulpverlening. Voor de laatste groep geldt dat de omvang al een tijdje toeneemt, ook al voor de coronacrisis uitbrak. Mulder verwacht dat mensen door de economische consequenties van de crisis alleen maar verder onder druk komen te staan. Er bestaat volgens hem een risico dat de groep dak- en thuislozen daardoor zal toenemen. Maar ook sluit hij niet uit dat door de maatregelen in bredere zin depressie, eenzaamheid en middelengebruik zullen toenemen.

Ggz-sector zet werkgroepen op

Ggz-instellingen hebben ondertussen allemaal een ‘corona-unit’ paraat, maar voor zover Mulder weet, is daar nog vrijwel niemand opgenomen. Op initiatief van het ministerie van VWS starten diverse organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) daarnaast volgende week met een landelijk corona-crisisteam, verdeeld over vijf werkgroepen. Daarmee willen ze monitoren wat de coronamaatregelen voor effect hebben op de ggz en mensen met een psychische kwetsbaarheid en proberen te doen wat echt nodig is. De werkgroepen gaan zich richten op de deelgebieden preventie, maatschappelijke opvang, ambulante zorg en opname-afdelingen. Mulder maakt deel uit van de werkgroep maatschappelijke opvang.

Heb jij vragen over hoe jij kan digitaliseren? Stel ze, gratis en voor niks, aan onze coaches die achter de chat voor je klaarzitten! Iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *